Upskill sa konal v marci a apríli 2022 🙂

Ak máš záujem o 8 ZÁZNAMOV z mesiacov

marec a apríl 2022,

napíš mi správu na email: tatiana@mindfully.sk. 

TRÉNUJ SVOJU MYSEĽ

Túžiš vymeniť napätie za väčšiu rovnováhu?

Túžiš vo svojom živote po ľahkostihravosti?

Túžiš vedieť udržať si odstup od vecí, ľudí, slov, myšlienok, emócií? 

Túžiš vnímať seba a svoje potreby a podľa toho sa rozhodovať?

Túžiš žiť kvalitnejšie - uvedomovať si krásu života?

Túžiš si užívať svoj vnútorný pokoj a 

byť len pozorovateľom toho, čo sa deje vonku?

Našu MYSEĽ potrebujeme pravidelne TRÉNOVAŤ,

ABY SME:

- ostali pokojnejší v náročných situáciách,

- vrátili sa s myšlienkami z minulosti a budúcnosti do prítomnosti,

- si uvedomovali autopilota a automatickú reaktivitu,

- menej hodnotiliposudzovali - seba, druhých, okolnosti,

- boli na seba menej nároční a tvrdí,

- ukočírovali našu amygdalu a vnútorného kritika,

- reagovali menej emočne

- dokázali prijímať, čo nás v živote stretáva,

- si nevytvátrali očakávania a boli schopní pustiť kontrolu,

- vedeli sa s integritou rozhodnúť, ako chceme vedome odpovedať,

- v neposlednom rade boli s/POKOJnejší a radostnejší

- nachádzali NEOBYČAJNÉ ČARO v OBYČAJNÝCH VECIACH 🙂

 

👉 Jednoducho, aby sme ŽILI POTENCIÁL svojho ŽIVOTA

NAPLNO A VEDOME 💃

VŠÍMAVOSŤ je návrat z napätia do rovnováhy, k hravosti a ľahkosti bytia.

Pozývam ťa

na pravidelné trénovanie

jednej z našich

základných ľudských zručností:

 

 ~ VŠÍMAVOSŤ ~

(Mindfulness)

 

👉 prakticky a ľudskou rečou,

👉 využiteľné v každodennom živote.

Dovoľ si:

zastaviť telo 🧘‍♀️, spomaliť myseľ 🧠 

a vrátiť si do života hravosťľahkosť bytia❤️

 

Trénuj svoju myseľ pravidelne:

👉  štandardne každú nedeľu v marci a apríli 2022

👉  vždy o 20:30

👉  cca 45-60 minút 

👉  cez ZOOM

 

👉  vhodné aj pre začiatočníkov s otvorenou mysľou 🧠  a srdcom ❤️

Ak máš záujem o 8 záznamov z mesiacov

marec a apríl 2022,

napíš mi správu na email: tatiana@mindfully.sk. 

mindfullysk meditacia

OBSAH 

mindfulness zamyslenie alebo cvičenie

tématická mindfulness meditácia

spoločné zdieľanie

diskusia (dobrovoľné) 🙂

BONUS 👏

🧘‍♀️  záznam je k dispozícii po dobu 7 dní - do ďalšej nedele 🧘‍♀️

Poď  trénovať svoju ZRUČNOSŤ

a vrátiť sa napätia do rovnováhy,

hravostiľahkosti bytia.

Hodnota týchto tréningov je podstatne vyššia,

no cena za každú nedeľu

(živé vysielanie so záznamom na 7 dní)

je v túto chvíľu len 10€.

Teším sa, ako budeme spolu rozvíjať našu zručnosť: VŠÍMAVOSŤ,

aby sme v každom dni nachádzali väčšiu ROVNOVÁHU, RADOSŤ A LAHKOSŤ.

S láskou Tatiana ❤️