8-týždňový program

Mindfulness -

viac ako len zvládanie stresu a mysle 

v podporujúcom, priateľskom prostredí,

s vynoveným, ešte praktickejším obsahom a technikami pre každodenný život.

- Nauč sa zvládať každodenný život S VÄČŠOU ĽAHKOSŤOU A POKOJOM.

- Predíď VYHORENIU a ÚZKOSTIAM.

- Nauč sa vnímať svoje MYŠLIENKY. 

- UTÍŠ vnútorného kritika a buď k sebe viac LÁSKAVÝ.

- Maj v živote menej STRESU a viac ROVNOVÁHY.

Ako sa cítiš?

  ▹  Cítiš sa bez energie, ako v začarovanom kruhu?

  ▹  Často si v strese? Cítiš takmer vyhorenie?

  ▹  Žiješ rýchlo a ťažko sa ti spomaľuje?

  ▹  Nemáš na seba toľko času, koľko by si chcel/a?

 

  ▹  Ide tvoja myseľ v príbehoch a vlastných interpretáciách?

  ▹  Zaoberáš sa veľa minulosťou - čo sa mohlo stať inak..?

  ▹  Budúcnosť vidíš cez scenáre a obavy - ako sa veci ne/vyvinú..?

  ▹  Neustále (ťa) tvoja myseľ hodnotí, analyzuje, kritizuje?

 

  ▹  Chýba ti s/POKOJnosť a "tá" radosť zo života, ktorú si niekedy cítil/a?

  ▹  Cítiš sa v živote zacyklene ako škrečok v kolese?

 

  ▹  Chýba ti vnútorný pokoj a nadhľad v náročných situáciách?

  ▹  Si nervózna/y a reaguješ podráždene na ľudí okolo seba? 

 

👉 Túžiš niečo v živote zmeniť, no nevieš, kde a ako začať?

👉 Poznáš teóriu, ale nevieš ju dať do praxe a začať to žiť

Úplne ti rozumiem... 

Táto doba je postavená na výkone, na neustálom zlepšovaní, na tlaku, ktorý nie sme naučení a ani pripravení zvládať. Neustále premýšľame, niečo riešime, analyzujemehodnotíme. Ani si to neuvedomujeme.

Odpájame sa postupne od seba, svojho cítenia a intuície.. Až príde pocit prázdna, vyčerpania.. Dovoliť si len byť nám prináša výčitku vďaka vzorcom, ktoré máme v sebe naskladané. Väčšinu dňa ideme na autopilota, opakujeme rovnaké zvyky, rovnako reagujeme, plníme očakávania, úlohy a sami máme seba na predposlednom mieste...

Roky som žila v neustálom strese... 

Výzvy a zmeny boli moje mantry. Nič nebolo dosť. Naháňala som sa, tlačila som na seba, čo všetko musím zvládnuť. Myseľ určovala smer, ktorým som išla. Hoci sama som cítila, že to nie je úplne to, čo chcem.

A tak som strácala - osobný život, samú seba, vnútornú rovnováhu, spokojnosť, "tú" radosť, ktorú som kedysi mala..

Dvakrát som takmer vyhorela. Keď som sa zacyklila druhýkrát, vedela som, že sa niečo musí zmeniť - navždy.

Ako HRista som absolvovala množstvo tréningov. No, dlhdobo nefungovali. Vždy som sa vrátila do starých koľají. Až kým som nenašla Mindfulness (všímavosť).  A podarilo sa - moja kvalita života sa výrazne zvýšila...

mindfullysk barillova mindfulness

Som Tatiana Barillová

Kvalifikovaná Mindfulness

trénerka a mentorka

Pozri si krátke video o mojej ceste od stresu k všímavosti:

Pozývam ťa nájsť väčšiu vnútornú rovnováhu a s/POKOJnosť

 bez ohľadu na to, čo sa deje "tam vonku".

 

Pridaj sa do 8-týždňového programu

- Mindfulness -

viac ako len zvládanie stresu a mysle 

Obsah je oproti klasickému kurzu

MBSR - Mindfulness based stress reduction

- Zvládanie stresu pomocou všímavosti

praktickejší, doplnený o témy dnešnej doby a cvičenia:

 

- na budovanie sebauvedomenia,

- na prácu s vlastnými myšlienkami, pocitmi, emóciami, 

- na všímanie a pracovanie s interpretáciami mysle a vnútorným kritikom,

- a neposlednom rade aplikácie všímavosti do každodenného života. 

A to najdôležitejšie:

 ⭐️ začneš si pestovať nový návyk.⭐️

 

Pozývam ťa vykročiť na cestu všímavosti,

ktorá sa ti stane životným štýlom;

nástrojom, vďaka ktorému budeš vnímať život inak,

budú sa meniť tvoje POSTOJE,

budeš púšťať trápenia nad nepodstatnými vecami,

rozpoznáš svoje príbehynegatívne myšlienky v hlave, 

a najmä začneš žiť svoj život vedome a všímavo.

A ešte to aj dokáže byť zábavné. 🙂

 

Ver mi, tvoj život už nikdy nebude rovnaký.  

Podstata MINDFULNESSu v 1 vete:

"Vlny nezastavíš, ale môžeš sa naučiť surfovať."

~ Jon Kabat-Zinn ~

T.j. život sa ti bude diať aj naďalej,

aj skúšky budú naďalej prichádzať,

ale vďaka všímavosti bude tvoj

POSTOJ, VNÍMANIE, PREMÝŠĽANIE iné

a to ovplyvní tvoju celkovú sPOKOJnosť a radosť v každom dni.

Počas 8 týždňov ti s láskou odovzdám to najlepšie,

čo som sa v MINDFULNESSe doteraz naučila

a objavila vlastnou skúsenosťou. ❤️

Ľudskou rečou, prakticky. Bez ezoteriky a náboženstva.

Čo povedali účastníci posledného praktickejšieho programu

Mindfulness - viac ako len zvládanie stresu a mysle?

"Každý týždeň priniesol inú tému. Priblížené nám boli teoretické základy i základné postoje programu. Dôraz bol kladený na ich aplikovanie v našom živote prostredníctvom meditácií a cvičení. Na každej hodine sme sa mohli podeliť o naše uvedomenia, prežívanie, zdieľať príjemné momenty a v prípade náročnejších okamihov nám bol poskytnutý vhľad alebo odporúčanie. Kurz ma priviedol postupne a nenásilne od vnímania bežných drobností a rutinných činností okolo mňa až po uvedomenie si svojich emócií a pocitov vo svojom vnútri. Uvedomenie, ktoré ma hreje na srdci najviac je (a ani som nepočítala s niečím podobným), že som sa dokázala priblížiť sebe a dokážem rozoznať aké pocity a emócie cítim, že na ich základe dokážem zistiť, čo chcem, čo so mnou ladí. Ponúknuté nástroje mi pomáhajú pozrieť sa na seba z iného uhla, preto dokážem vyjadriť svoje prežívanie prijateľnou formou aj pre druhých.

Ďakujem, že si mi ukázala ako žiť svoj život, nielen ho prežívať! 💛"

~ Sabína ~

"Kurz mi pomohol lepšie pochopiť moju myseľ a pracovať na sebe pomocou nových nástrojov. Mindfulness má podľa mňa čarovné postoje, ktoré treba trénovať. Nie je to síce ľahká cesta, ale je inšpiratívna a krásna, človek sa na nej môže stávať lepšou verziou samého seba."

~ Zuzka ~

"Kurz a informácie v ňom obsiahnuté boli pre mňa zrozumiteľné, páčila sa mi podpora počas celého kurzu aj od lektorky aj od účastníkov, aj informácie ako videá, texty, obrázky navyše. Kurz ma znovu naštartoval na mojej ceste. Si pre mňa usmiate žiarivé slniečko, som rada, že som sa rozhodla ísť do kurzu."

~ Natália ~

Aj ty sa postupne naučíš:

Po 1. týždni s názvom "DOTYK VŠÍMAVOSTI":

➢  zlepšíš svoju schopnosť sa sústrediť, 

➢  začneš nadväzovať kontakt sám/a so sebou, 

➢  začneš vnímať prítomný okamih, 

➢  začneš objavovať neobyčajné čaro obyčajných vecí. 

Po 2. týždni s názvom "PRAVDA V NÁS":

➢  začneš vnímať svoje telo a jeho signály

➢  začneš vnímať stresové podnety a reakcie,

➢  budeš účinnejšie usmerňovať svoju energiu v stresových situáciách,

➢  naučíš sa, ako predchádzať vyhoreniu

Po 3. týždni s názvom "VNÍMANIE SVETA":

➢  začneš si uvedomovať svoju myseľ - negatívne myšlienky, príbehy, interpretácie mysle, vzorce myslenia a pomaly k ním budeš zastávať vedomý postoj, 

➢ staneš sa pozorovateľom nie len svojich myšlienok.

Po 4. týždni s názvom "JE TO V PORIADKU":

➢  začneš si všímať hodnoteniaprednastavenia mysle, 

➢  vystúpiš zo začarovaného kruhu

➢  naučíš sa postup, ako prijímať menej príjemné veci v živote - postup, ktorý ti nikto nikdy neukázal, hoci ti všetci hovorili "Príjmi to."

Po 5. týždni s názvom "VNÚTORNÝ KRITIK VS LÁSKAVOSŤ":

➢  objavíš svoj vlastný zdroj láskavosti, 

➢  začneš vnímať silu vnútorného kritika a hodnotiteľa, 

➢  identifikuješ si svoju vnútorné príbehy,

➢  získaš techniky na zvládanie vnútorného kritika. 

Po 6. týždni s názvom "EMÓCIE A REAKCIE":

➢  začneš vnímať vlastné emócie

➢  pracovať s emóciami láskavým spôsobom,

➢  porozumieš svojej emočnej reaktivite

➢  získaš techniky na prácu s emóciami.  

Po 7. týždni s názvom "VĎAČNOSŤ A RADOSŤ Z BYTIA":

➢  zistíš, čo je radikálna vďačnosť, 

➢  techniky na pestovanie vďačnosti, 

➢  budeš vnímať aj príjemné momenty a dovolíš si ich užívať si ich bez výčitky.

Po 8. týždni s názvom "AKO ŽIŤ SPOKOJNE":

➢ pomenuješ si, ako žiť s/POKOJne a v rovnováhe,

➢ ako mať v živote viac pohody, kľudu, jasnosti,

➢ voliť si láskavý postoj k svojmu prežívaniu, 

➢ ako ostať sám/a pre seba prioritou aj po skončení programu.

A to nie je všetko! Naučíš sa aj:

➢  vnímať a aplikovať do svojho života 8 mindfulness postojov, ktoré dostaneš v programe detailne a prakticky rozpracované nad rámec bežného obsahu:

🟢 Myseľ začiatočníka,

🟢 Trpezlivosť,

🟢 Neusilovanie sa,

🟢 Neposudzovanie,

🟢 Prijímanie,

🟢 Pustenie,

🟢 Dôvera,

🟢 Láskavosť

- žijeme presný opak, že?

➢  meditovať mindfulness meditácie - ak s meditáciami aktuálne nemáš žiadnu skúsenosť - je to v poriadku. Pristúp k "slovku" meditácia s otvorenou mysľou a bez predsudkov 🙏 Ak si začiatočník, začneš v úvode kratšími meditáciami. Pre pokročilejších budú od začiatku pripravené dlhšie meditácie (cca 10 - 25 minút).

➢  aplikovať všímavosť do každodenného života - precvičovanie všímavosti sa dá aj mimo "meditačného vankúša" - v každodenných situáciách. No, meditácia je dôležitá a nepreskočiteľná súčasť. 

Nie si si istý/á, či je tento program pre teba vhodný? 

Máš otázku a nenašiel/nenašla si odpoveď? 

👉 Zarezervuj si 20-minútový online rozhovor cez ZOOM

prediskutujeme všetky tvoje otázky.

8-týždňový program Mindfulness -

viac ako len zvládanie stresu a mysle 

od pondelku 20. marca 2023 a potrvá do 8.mája 2023

ONLINE (cez ZOOM) 

Teraz si môžeš zakúpiť

praktickejší a obsahovo rozšírený 8-týždňový program

online cez ZOOM: 267 € 

Máš možnosť si zakúpiť program aj na splátky

- druhú splátku budeš mať o 3 týždne.

 

Začíname v pondelok 20.3. o 18:00. 

Ak chceš, ešte sa môžeš pridať. 👇

V cene programu je zahrnuté:

8-týždňový program - 1x týždenne 2,5 hodinové živé skupinové stretnutia OSOBNE v Bratislave alebo ONLINE cez ZOOM - od 18:00 hod s kvalifikovanou lektorkou všímavosti

materiály na samoštúdium, nahrávky meditácií, praktické cvičenia v dĺžke 5 - 25 min. denne, pracovné listy a BONUSY

 

po 6. týždni - 2 hod. online stretnutie na prehĺbenie praxe a zastavenie sa v tichu - je to veľmi liečivý a láskavý čas pre seba

A ešte pár bonusov na cestu:

Pre každého účastníka jedinečná, účinná a mnou vytvorená

 technika "KAMY" 

~ Ako zvládnuť všetky výhovorky a vnútorného kritika ~

Za pár sekúnd odhalíš svoje neužitočné vzorce myslenia. Počas programu sa naučíš techniky, ako s nimi naložiť. Overené účastníkmi mojich programov a kurzov!

v hodnote 79 €

Samostatne nepredajné. 

Pre každého účastníka kedykoľvek počas trvania programu:

 

1x 30 min. individuálna online

MINDFULNESS KONZULTÁCIA 

v hodnote 50 €

Cítiš, že potrebuješ v živote zmenu?

 

👉 Začni VŠÍMAVOSŤOU.

Všetko ostatné potom pôjde ľahšie.

Vráť sa najskôr K SEBE - zo zacyklenia, vyčerpania, naháňania sa

Nauč sa vnímať seba, svoje myšlienky, pocity, emócie, posilni intuíciu a sebalásku. 

Vráť svojmu životu

JASNOSŤ, RADOSŤ, ROVNOVÁHU

Státisíce ľudí na celom svete

absolvovalo tento praktickývedecky overený 8-týždňový kurz

Zvládania stresu pomocou všímavosti

- na základe konceptu, ktorý pripravil "otec Mindfulnessu" - Jon Kabat Zinn.

 

Prinášam ti jeho upgradovanú verziu,

pre ľahšie uchopenie a aplikovanie do každodenného života.

Nie si si istý/á, či je tento program pre teba vhodný? 

Máš otázku a nenašiel/nenašla si odpoveď? 

👉 Zarezervuj si 20-minútový online rozhovor cez ZOOM

prediskutujeme všetky tvoje otázky.

Osvoj si aj ty vedecky dokázanéúčinné techniky a nástroje na rozvoj zručností, ktoré posilnia tvoje vnútorné zdroje, spokojnosť so sebou a so životom, podporia tvoje celkové zdravie a pohodu. 

Desiatky tisíc ľudí po celom svete ukončili 8-týžňový kurz MBSR.

Praktikujú ho mnohé známe osobnosti, napríklad: Clint Eastwood, Oprah Winfrey, či dokonca spoločnosti ako Google, LinkedIn, SAP, Twitter platia svojím zamestnancom Mindfulness lekcie.

Vedel/a si, že:

➢ cvičenie meditácie 4 dni v týždni môže zvýšiť tvoju pozornosť?

60% ľudí, ktorí sa venujú meditácii, zistilo, že má viac životnej energie a 50%-ám meditácia pomáha v zlepšovaní pamäte a sústredenia?

➢ hlavným motívom 76% ľudí, ktorí meditujú, je pocit pohody?

➢ meditácia v rozpätí 6 až 9 mesiacov môže znížiť hladinu úzkosti o 60%?

➢ ľudia, ktorí sa venujú meditácii, trpia menej často srdcovými chorobami?

➢ meditácia môže znížiť krvný tlak u 80% ľudí, ktorí ju praktizujú?

➢ meditácia môže znížiť posttraumatickú stresovú poruchu o 70%?

➢ pravidelná meditačná prax zvyšuje telomerázu, enzým, o ktorom je známe, že oneskoruje nástup Alzheimerovej choroby a podobných chorôb?

Čo povedali tí, ktorí už PROGRAM absolvovali? 

"Táni, bol to úžasný zážitok, dalo mi to veľa uvedomení, ešte väčší pocit pokoja a hlavne, usmievam sa vždy, keď si na kurz, naše rozhovory a poznania spomeniem:) ĎAKUJEM, čo robíš, robíš zo srdca a to SA DÁ vidieť, vnímať, cítiť 😉 kurz plný priestoru a aha-momentov, v skvelej spoločnosti, s láskavým vedením:)."

~ Ľubka ~

"Keďže som do prvej hodiny 8 týždňového kurzu MBSR o mindfulness nemal žiadne informácie, na začiatku to bol pre mňa nový "vesmír". Kurz je však postavený tak, že postupne účastníkom objasní jednotlivé princípy a techniky mindfulness, a ukáže cestu, ako žiť v prítomnosti, ako počúvať vlastné telo, ako sa menej trápiť nepodstatnými myšlienkami a ako narábať s tými podstatnými. Počas svojej pracovnej kariéry som absolvoval niekoľko desiatok rôznych kurzov, a hoci som len na začiatku cesty zmeny (pretože ani tento kurz nie je tabletka, ktorá hneď všetko vyrieši), už teraz môžem povedať, že som ešte v žiadnom kurze nenašiel takú pridanú hodnotu a zmysluplnosť, ako v tomto. Myslím si, že tento kurz je vhodný pre každého, pretože nám ukazuje cestu ako, napriek množstvu stresu okolo nás, žiť plnohodnotnejšie a šťastnejšie."

~ Rasťo ~

"S témou Mindfulness som sa stretla už pred kurzom, ale až absolvovanie celého kurzu mi dalo úplný obraz a zmemilo môj život od základu. Kurz mi vstúpil do života v pravý čas."

~ Adriana ~

"Kurz bol veľmi dobre vystavaný a to, čo sa so mnou udialo smerom k lepšiemu za relatívne krátky čas (8 týždňov), je pre mňa obrovská zmena. Veľkú zásluhu na tom má Tatiana ako lektorka, pretože učiť sa niečo od človeka, ktorý úprimne verí v to, čo dáva ďalej, je pre členov kurzu najviac."

~ Ivetka ~

"Celý kurz sa niesol v uvoľnenej priateľskej atmosfére. Spoznala som množstvo skvelých ľudí, s ktorými som nemala problém zdieľať svoje pocity a uvedomenia od úplného začiatku kurzu. Lektorka nám poskytla množstvo informácií, praktických cvičení a ochotne vysvetlila každú nejasnosť. Začínam vnímať silu prítomného okamihu, som šťastnejšia, vďačnejšia a nachádzam svoju vnútornú rovnováhu. Množstvo kníh o osobnom rozvoji mi ponúkalo návody ako zmeniť život k lepšiemu, prakticky som tento návod objavila až na tomto kurze. Cítim sa uvoľnenejšia, pociťujem podstatne menej napätia v tele, pretože ho dokážem viac vnímať. Ak by som sa mala ešte raz rozhodnúť pre tento kurz, bez váhania by som do toho skočila."

~ Patrícia ~

"8mi tydenni kurz Mindfulness mi uplne zmenil zivot. Prisel mi do zivota v tu pravou a vhodnou chvili. Nikdy v zivote by me nenapadlo, ze budu JA meditovat..nedokazala jsem sama se sebou pred rokem sedet 2min. v tichu. Kurz jsem absolvovala se samozrejmosti, potrebnou vytrvalosti i presto, ze jsem v minulosti prave s timto mela problem. Myslim, ze to bylo predevsim diky Tanicce. Jejimu konceptu kurzu, priprave, pristupu a samotne prezentaci. Nejdulezitejsim je ale pro me vzdy ten samotny clovek/lektor..a Tana je uzasny, skvely clovek s obrovskym srdcem a tato jeji nova poloha v nove pracovni pozici ji prirozene s lehkosti sedi. Nejvice ocenuji Taninu uvolnenost, prirozenost a duveryhodnost! A miluji tvuj hlas v meditkach❤. Aktualne si nedovedu predstavit den bez meditace..tesim se na ty chvile sama se sebou a kazdodenni nove objevy z pohledu vsimavosti a mnou "rizenych" zmen mysle. Ze srdce dekuji!"

~ Peťa ~

"ĎAKUJEM ❤. Neviem, aký má byť kurz s iným lektorom, ale tento tvoj mal pre mňa veľký význam. Cením si tvoj prístup, jednoducho a pre mňa logicky pomenované veci, ktoré fungujú. Ďakujem za toľkokrát počutú vetu JE TO V PORIADKU 🙂. Povzbudenie z tvojho života, že sa to dá. Meditácie s príjemným, upokojujúcim hlasom a s možnosťou vybrať si podľa pocitov a okolností sú tiež výborné.

Na začiatku kurzu som si napísala ako zámer , že chcem spomaliť, žiť viac radostne a spokojne a byť viac sama sebou. Očakávala som, že nájdem spôsob, ako to urobiť. Medzičasom som na to zabudla. Bola som milo prekvapená, keď som na konci kurzu zistila, že sa tak cítim 🙂. Vyhovovalo mi, že úlohy počas týždňa nezabrali veľa času a stálo to za to, venovať sa im. Jednoduché a účinné. Kurz mi otvoril nový pohľad na vnímanie a prežívanie v bežnom živote."

~ Beátka ~

"Som nesmierne vďačná za každé stretnutie počas 8 týždňov, ktoré bolo pre mňa vždy niečím novým a zároveň pohľadom späť. Každé stretnutie ma obohatilo o nové myšlienky, informácie, pocity. Začala som viac vnímať samu seba, svoje telo, svoje vnútro, emócie, prežívanie a reakcie na okolité podnety. Vďaka kurzu som sa dokázala hlbšie ponoriť do samej seba, začala som si viac uvedomovať a vnímať prítomný okamih. Dokázala som konečne "vyjsť" zo svojej hlavy a množstva negatívnych myšlienok. Takže za mňa jedno obrovské ĎAKUJEM! ❤"

~ Dada ~

NESTAČÍ? 

Tak si poď napísať svoju vlastnú referenciu

- na základe vlastných skúseností z programu a každodenného života so všímavosťou. 🙂

~ Tatiana @ Mindfully ❤️ ~

MBSR kurz neslúži ako náhrada odbornej psychologickej alebo psychiatrickej starostlivosti. Ak máte vážnejšie psychické problémy, v poslednom 1-2 rokoch ste prežili vážnu traumu, úmrtie v rodine alebo ste v depresii, poraďte sa najskôr so svojím lekárom alebo iným odborníkom. Kurz v túto chvíľu pre vás nemusí byť vhodný. Skôr, ako si kurz zakúpite, kontaktujte ma, prosím.