MINDFULNESS HODNOTY

POSTOJE 

zmenia

 

KVALITU

 

vášho

 

života

K rozvíjaniu všímavosti potrebujeme omnoho viac ako len plniť inštrukcie. Len keď je naša MYSEĽ otvorená a vnímavá, skutočne sa učíme, chápeme a meníme.

Postoj, s ktorým pristupujeme k praxi všímavosti a bytiu v prítomnosti, je kľúčový. Rozhodne o dlhodobom prínose pre naše životy. Je to živná pôda, v ktorej budeme kultivovať svoju schopnosť skľudniť svoju mysel a uvoľniť telo, sústrediť sa a vidieť jasnejšie.

NEHODNOTENIE

(NON-JUDGEMENT)

Keď si všimneme, že hodnotíme a necháme naše posudzovanie odísť, dovolíme si prežiť prítomný okamih v jeho plnosti a s pocitom slobody. 

DÔVERA

(TRUST)

Voči nášmu aktuálnemu prežívaniu, intuícii, múdrosti, ktorú v sebe prirodzene máme, preukazujeme dôveru. Nepotrebujeme sa stať lepšou osobou alebo sa zmeniť. 

NEUSILOVANIE SA

(NON-STRIVING)

Mindfulness nemá žiadnu cieľovú stanicu, nie je potrebné ani dosiahnuť nejaký medzistupeň alebo nejaký ďalší level. Opúšťame potrebu niečo „robiť“, niečo dosiahnuť, ostávame len v stave „bytia“.

TRPEZLIVOSŤ 

(PATIENCE)

Postoj trpezlivosti nám pomáha byť s každou skúsenosťou ako prichádza, namiesto toho, aby sme niektoré chvíle chceli urýchliť, ak ich napr. považujeme za menej dôležité alebo nepríjemné. 

MYSEĽ ZAČIATOČNÍKA

(BEGINNER’S MIND)

Prirovnávame to k detskej zvedavosti –  schopnosť vidieť situácie s čerstvým pohľadom, tak ako skutočne sú. Vyhneme sa tak tomu, že naše interpretácie, skúsenosti, názory a hodnotenia ovplyvnia našu aktuálnu skúsenosť. 

 NECH ÍSŤ

(LET GO)

Nechať ísť pocity, emócie, veci, názory, očakávania, ľudí – táto schopnosť zahŕňa možnosť rozoznať, že sa k niečomu pripútavame. A prichádza aj vedomá voľba nechať to ísť, ak nám to prestáva slúžiť a dopriať si tým veľkú dávku pocity slobody.

PRIJÍMANIE 

(ACCEPTANCE)

Je to schopnosť „byť“ s realitou a aktuálnou skúsenosťou, ktorú práve prežívame. Až potom sa rozhodneme, či a ako zareagujeme. Nie je to rezignácia. Veci, pocity, myšlienky, situácie nemáme potrebu meniť, či odmietať.

VĎAČNOSŤ 

(GRATITUDE)

To, čo si myslíme, v zásade ovplyvňuje to, ako sa cítime. Ak zvýšime svoje pozitívne myšlienky a vnímanie sveta, napríklad aj pomocou vďačnosti, môžeme zvýšiť svoj subjektívny pocit pohody a spokojnosti. 

mindfully meditacia

⭐️ 13 jedinečných videí ⭐️

 = vyše 120 minút meditácií a vyše 230 minút 
o mindfulnesse a hodnotách všímavosti