Niet pochýb o tom, že zlepšenie schopnosti zamestnancov zvládať stres v práci je jednoznačne cieľom takmer všetkých well-being programov.

Prinesme spolu vašim ľuďom možnosť vedieť pracovať so stresom a žiť život vo väčšej vnútornej rovnováhe a spokojnosti. 

#menejStresu

#viacRovnováhy

Niet pochýb o tom, že zlepšenie schopnosti zamestnancov zvládať stres v práci je jednoznačne cieľom takmer všetkých well-being programov.

Prinesme spolu vašim ľuďom zručnosť  pracovať so stresom a žiť život vo väčšej vnútornej rovnováhe a spokojnosti. 

#menejStresu

#viacRovnováhy

Zamestnanci sú vySTRESovanejší ako kedykoľvek predtým

Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť LinkedIn, takmer polovica zamestnancov dnes pociťuje stres v práci, pričom 70 % z nich ho pociťuje z pracovného zaťaženia a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Gallup uvádza, že 23 % zamestnancov pociťuje vyhorenie v práci veľmi často alebo vždy, zatiaľ čo ďalších 44 % uvádza, že ho pociťuje niekedy.

STRES vs MENTÁLNE ZDRAVIE - kde to celé začína?

"Myslieť si, že jediným zdrojom vášho STRESU je vonkajší svet, je ILÚZIA, ktorej všetci podliehame, kým sa neobrátime DO VNÚTRA a nezačneme venovať pozornosť tomu, ako pracuje naša MYSEĽ."

~ Yung Pueblo ~

STRES vs MENTÁLNE ZDRAVIE - kde to celé začína?

"Myslieť si, že jediným zdrojom vášho STRESU je vonkajší svet, je ILÚZIA, ktorej všetci podliehame, kým sa neobrátime DO VNÚTRA a nezačneme venovať pozornosť tomu, ako pracuje naša MYSEĽ."

~ Yung Pueblo ~

ako zvladat stres mindfulness vyhorenie sebauvedomenie

MINDFULNESS - nová posilňovňa v kancelárii

(všímavosť, vnímavosť)

 

Byť všímavý, vnímavý - jedna zo základných ľudských zručností, ktorú sme mali ako deti. 

 

Mindfulness je tréning mysle a pozornosti.

 

Tréning všímavosti poskytuje súbor účinných techník na zvládanie pracovného stresu, prostredníctvom zmeny POSTOJA a VZŤAHU k tomu, čo nám život prináša - bez toho, aby sme sa zaoberali obavami z budúcnosti alebo spomienkami na minulosť alebo sa snažili zmeniť vonkajšie okolnosti. 

 

Ľudia, ktorí absolvovali tréning všímavosti, hovoria, že si lepšie uvedomujú, ako funguje ich vlastná myseľ. Vidia, ako ich vlastné filtre ovplyvňujú vnímanie, a teda aj rozhodnutia, ktoré robia. 

 

Lístky do fitness centra pomôžu telu. Tréning všímavosti pomôže vašim zamestnancom budovať ich mentálnu odolnosť. 

Existuje už viac ako 6 000 recenzovaných vedeckých prác o tom, ako všímavosť alebo meditácia znižuje stres a úzkosť, zvyšuje kreativitu a kvalitu našich vzťahov.

MINDFULNESS - nová posilňovňa v kancelárii

(všímavosť, vnímavosť)

 

Byť všímavý, vnímavý - jedna zo základných ľudských zručností, ktorú sme mali ako deti. 

 

Mindfulness je tréning mysle a pozornosti.

 

Tréning všímavosti poskytuje súbor účinných techník na zvládanie pracovného stresu, prostredníctvom zmeny POSTOJA a VZŤAHU k tomu, čo nám život prináša - bez toho, aby sme sa zaoberali obavami z budúcnosti alebo spomienkami na minulosť alebo sa snažili zmeniť vonkajšie okolnosti. 

 

Ľudia, ktorí absolvovali tréning všímavosti, hovoria, že si lepšie uvedomujú, ako funguje ich vlastná myseľ. Vidia, ako ich vlastné filtre ovplyvňujú vnímanie, a teda aj rozhodnutia, ktoré robia. 

 

Lístky do fitness centra pomôžu telu. Tréning všímavosti pomôže vašim zamestnancom budovať ich mentálnu odolnosť. 

Existuje už viac ako 6 000 recenzovaných vedeckých prác o tom, ako všímavosť alebo meditácia znižuje stres a úzkosť, zvyšuje kreativitu a kvalitu našich vzťahov.

Umožnite ľuďom žiť pohodu v práci aj v živote

a zlepšiť kvalitu ich životov vďaka aplikovaniu všímavosti

Vo svete špičkových technológií sa firmy čoraz častejšie obracajú k všímavosti, aby zvládli neustále sa meniace a stresujúce prostredie.

Viaceré svetové spoločnosti, ako napríklad Google, LinkedIn, Intel, SAP, atď. majú aplikované programy na rozvoj všímavosti a ponúkajú ich ako bežný tréningový program.

 

Napríklad, v nemeckej spoločnosti SAP, ktorá má rozsiahly globálny program mindfulnessu, sa zistilo, že zamestnanci, ktorí praktizovali mindfulness vykazovali:

- väčšiu spokojnosť s prácou,

- väčšiu schopnosť sústrediť sa a 

- vyššiu úroveň duševnej pohody.

 

V SAPe definovali, že mindfulness: 

 - pomáha vedúcim pracovníkom riešiť zložité problémy,
 - budovuje odolné tímy v čase rýchlych zmien,
 - podporuje osobný rozvoj na pracovisku,
 - zvyšuje sebavedomie a emocionálnu inteligenciu,
 - posilňuje duševnú a emocionálnu pohodu.

Bola som súčasťou:

Vitajte!

Som Tatiana Barillová.

Viac ako 18 rokov pôsobím v HR a businesse.

 

Som:

- Certifikovaná lektorka Mindfulness (MBSR),

- Certifikovaná Business Coach,

- nadšenkyňa sebauvedomenia a rozvoja ľudí a seba samej.

Lektorujem verejné a firemné kurzy, programy, workshopy a webináre o zvládaní stresu, nastavení mysle, mindfulnesse a meditácii, vyhorení a spokojnom živote.

 

Mojím poslaním je prinášať základnú ľudskú zručnosť  VŠÍMAVOSŤ všetkým hľadajúcim a zaneprázdneným ľuďom, ktorí v hĺbke duše túžia vo svojom živote:

 

- po zručnosti zvládať dnešnú dobu a stres,
- po vnútornej rovnováhe a s/POKOJnosti,
- po väčšej ľahkosti a hravosti,
- po zmene, ale nevedia, čo a ako začať robiť INAK, aby to bolo naozaj účinné,

a to ľudskou rečou a prakticky pre každodenný život.

Nájdime najvhodnejšiu formu spolupráce:

WEBINÁRE online

WORKSHOPY naživo

Dni zdravia pre zamestnancov

Skupinový 8-týždňový mindfulness program: Zvládaj stres

Individuálny mentoring a konzultácie 

Teambuildingy

Minitréningy

Meditácie na pracovisku

Panelové diskusie

Stiahnite si informačnú brožúru s bližšími informáciami pre firmy alebo si dohodnime nezáväznú kávičku a nájdime spolu cestu, ako priniesť vašim cenným ľuďom #menejstresu a #viacrovnovahy. 

Ďakujem za doterajšiu spoluprácu:

Čo povedali tí, čo už so mnou niečo zažili?  

"Tatiana pre nás pripravila webinár na tému “Ako efektívne zvládať stres - mindfulness pre učiteľov”. Stres na základných a stredných školách je viditeľne veľmi pálčivou témou - na podujatie sa zaregistrovalo takmer 1500 učiteľov zo Slovenska a Českej republiky! Na 90-minútovom webinári v podaní Tatiany sa nikto ani chvíľku nenudil. Profesionálne pripravená prezentácia, zrozumiteľne a zároveň veľmi príjemne podaná téma, praktické tipy a ukážky, pohotové odpovede na otázky - to všetko sa odrazilo na vynikajúcej spätnej väzbe od účastníkov webináru. Veríme, že sme sa takto online nevideli naposledy!"

 ~ Janka Čikelová, WocaBee ~

"Chceme veľmi pekne poďakovať za webinár venovaný úvodu do mindfulness. Tatiana ho viedla veľmi príjemne, boli tam aj faktické informácie, napr. z rôznych štúdií, aj mnohé momenty na zamyslenie či tipy, ako žiť viac v prítomnosti a vnímavo. Je výborné, že sme to mohli prepojiť zároveň aj s praktickou ukážkou meditácie. Téma očividne rezonovala, keďže sa pripojilo viac ako tretina kolegov, ktorí ostali až do konca. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“

 ~ Petra Mutišová, RPC s.r.o.~

"V Tatrabanke sa už chvíľu venujeme tému všímavosti a tak sme chceli nadstavbu. S Tatianou sme mali tréning Hackni svoje myšlienky. Tréning obsahuje veľa zaujímavých techník, ktoré môžeme uplatňovať a zlepšiť si tak psychické zdravie, pohodu, vyrovnanosť. Už po prvom stretnutí cítili účastníci upokojenie mysle.

Učiť sa, ako pracovať so svojími myšlienkami, vnímame ako veľmi dôležité.

Tatiana je veľmi prirodzená, autentická a uveriteľná v tom, čo robí."

~ Marta Scarlett Synaková, Tatrabanka, a.s. ~

"Mindfully je zaujímavý koncept, ktorý sme sa rozhodli s našimi zamestnancami vyskúšať v rámci firemného projektu Well-being. Absolvovali sme spoločne dva online webináre na aktuálne témy: Mindfulness (spojený s ukážkou meditácie) a 

Stres – ako sa o seba čo najlepšie postarať.

Táňa si okamžite získala našu pozornosť. Nielen jej príjemný hlas, ale aj reálne, vlastné skúsenosti a príklady z praxe nás vtiahli do problematiky. Je to príjemná osôbka plná človečiny, ktorá žije tým, čo hovorí. Ak hľadáte kvalitný obsah s ľudským prístupom, vyskúšajte Mindfully. My ju jednoznačne odporúčame."

~ Zuzana Rebrová, KUEHNE + NAGEL, s. r. o. ~

"S Táničkou sme absolvovali sériu 3 webinárov – Stres – ako sa o seba čo najlepšie postarať, Budovanie odolnosti a Základy Mindfulnessu.

Po 8 mesiacoch sme ju oslovili opäť a absolvovali sme 2x 2 hodinový webinár na Zvládanie náročných myšlienok v tejto neľahkej dobe.  

Naši kolegovia, ktorí absolvovali tieto webináre, mali možnosť poznať

ako funguje myseľ a dostali veľa efektívnych návodov ako s mysľou pracovať.

Väčšina kolegov nás opätovne žiada o ďalšie webináre na túto tému s Táničkou."

~ Mirka Hanšutová, Audia Plastics, s. r. o. ~

„Počúvať webináre o Strese a Odolnosti s Táňou Barillovou okamžite znižuje hladinu stresu. Skutočne nás učí uvedomovať si a pomenovať si stresové situácie,

naučiť sa so stresom pracovať. Dá sa to a to je úžasné.

Od vtedy nás informácie z webinárov vedú k väčšej všímavosti v každodenných aktivitách doma, vonku, v práci. V konečnom dôsledku je to úžasný pocit vedieť/ zistiť/ pripustiť si, že životom nemusíme len prehrmieť v zmysle povinností,

očakávaní samých od seba alebo z okolia, ale je v poriadku len BYŤ.

A dať tak situácii, vnemom, ľuďom a nám samým vedomý priechod.

Odporúčam každému nasať tento zážitok a aplikovať to do praxe."

~ Romana Weidlerová, Vertiv Slovakia, a. s. ~

Stiahnite si informačnú brožúru s bližšími informáciami pre firmy alebo si dohodnime nezáväznú kávičku a nájdime spolu cestu, ako priniesť vašim cenným ľuďom #menejstresu a #viacrovnovahy.