MÝTY a PRAVDY

MINDFULNESS

MÝTY O MINDFULNESS

 • Pomocou mindfulness prestanem myslieť – presne naopak – Mindfulness prijíma myšlienky, ako prichádzajú a bez posudzovania ich púšťa. Nie je potreba sa s nimi stotožniť, analyzovať ich. Len ich nechať láskyplne odísť. Myšlienkam sa nevyhneme ani pri meditácii, tak ako sa im nevyhneme v bežnom živote. Uvedomenie si vlastných myšlienok, pocitov, vnemov je jednou z podstaty Mindfulness.
 • Mindfulness je náboženstvo – Mindfulness je ľudská schopnosť, ktorá sa dá rozvíjať. Nie je vlastnená žiadnym náboženstvom, ani skupinou. Hoci má základy v budhizme, je to technika obohacujúca život naučením sa plne venovať pozornosť prežívaniu v tomto okamihu a vlastnému dychu. 
 • Mindfulness je únik z reality – Mindfulness práve naopak  podnecuje vnímanie reality, ako aj jej neposudzovanie a príjimanie. Formálnou praxou /meditáciami/ ako aj neformálnou praxou vnímame realitu hlbšie a reálnejšie. To je podstata Mindfulness. 
 • Mindfulness je všeliek – Mindfulness nám nevylieči fyzickú, ani psychickú bolesť, či utrpenie. Mindfulness napomáha ich nehodnotiť a prijímať, aké sú. Tým znižujeme pocit utrpenia alebo bolesti. Je to vnímanie bez ignorovania a odmietania nepríjemných aspektov života. Pre niektoré nevyriešené psychologické problémy /hlboké depresie, traumy, atď/ je vhodnejšie najskôr vyhľadať odbornú pomoc a potom sa začať venovať praktizovaniu Mindfulness.
 • Mindfulness je len meditácia – Meditácia je formálna a štruktúrovaná cesta ako praktizovať Mindfulness. Všímavo sa dá napr. chodiť, jesť, umývať si zuby, sprchovať sa, variť obed. To je neformálna cesta ako praktizovať Mindfulness. Pri akejkoľvek aktivite, ktorú vykonávame, sa dá byť plne prítomný. Môžeme si všímať náš dych, pozorovať, čo vnímame našimi zmyslami, čo nám ide hlavou /aký vnútorný dialóg, posudzovanie, atď/, ako sa cíti naše telo.  Aj pri vznikajúcom konflikte s kolegom vieme byť prítomní a vnímaví. 
 • Musím byť „mindful“ celý deň – Ak si toto myslíte, tak budete sklamaní. Praktizovanie Mindfulness nám ponúka možnosť reagovať na vzniknuté situácie inak, ako sme boli zvyknutí. Máme možnosť vedomej odpovede a napr. použiť techniku STOP. T.j. zastaviť sa, keď cítime, že na nás dolieha stres, uvedomiť si pocity v tele, použiť vedomý nádych a výdych, prijať možnosť voľby našej reakcie..

PRAVDY O MINDFULNESS

 • Mindfulness je o vytváraní si nového návyku – Je dôležité pravidelne praktizovať Mindfulness, aj keď uplynie „obdobie medových týždňov“ po 8-týždňovom kurze. Mindfulness meditácie je potrebné si vložiť do kalendára ako bežnú súčasť dňa. Nehľadať meditácii len priestor, keď zvýši čas po všetkých povinnostiach. Len tak si vytvoríme nový Mindfulness „sval“ v mozgu.
 • Mindfulness nám umožňuje robiť kvalitnejšie rozhodnutia – Keď je naša myseľ stratená v strese a chaose, keď si vytvára vlastné interpretácie slov a udalostí, tak nie je schopná vidieť jasný obraz. Vtedy skôr reagujeme rýchlo a „reaktívne“, namiesto vedomého uvažovania a voľby našej reakcie. Keď praktizujeme Mindfulness a všímame si seba v príjemných aj nepríjemných situáciách, je väčšia pravdepodobnosť, že uchopíme našu myseľ skôr, ako niečo povie alebo urobí. Vieme sa zastaviť, párkrát sa vedome nadýchnuť, vydýchnuť a potom si vybrať zdravú a vhodnú odpoveď na situáciu alebo ľudí. 
 • Mindfulness nás učí lepšie zvládať stres – v bežných podmienkach, v ktorých žijeme, sa stresu nezbavíme. No, vieme si nastaviť jeho vnímanie a tým eliminujeme jeho vplyv a dôsledky na naše fyzické a mentálne prežívanie situácií. 
 • Mindfulness nám pomáha znížiť silu a vplyv vnútorného kritika – každý z nás vedie vnútorný dialóg a množstvo myšlienok za deň je obrovské. Praktizovaním mindfulness vieme dať tomuto procesu malú prestávku. 
 • Mindfulness nás učí dať svoju plnú pozornosť – určite ste už zažili, že vaša myseľ bola úplne mimo. Napr. keď na vás rozprával váš partner, kolega, dieťa a vy ste nemali predstavu o čom hovorili? ..dajme ľuďom, s ktorými sa rozprávame, plnú pozornosť. 
 • Mindfulness nám pomáha premieňať naše unáhlené reakcie na vedomé – situácie, ktoré k nám prichádzajú, nevieme mať pod kontrolou; ale vieme mať pod kontrolou našu reakciu na ne.
 • Mindfulness nám pomáha pochopiť bolesť, úzkosť – bolesť je súčasť nášho života, ale nemusí určovať jeho vnímanie. Mindfulness nám môže pomôcť pretvoriť náš vzťah k psychickej alebo fyzickej bolesti.