8-týždňový mindfulness program, ktorý zmení tvoj pohľad na stres

Ďalší program začína v utorok 07.mája 2024.

8-týždňový mindfulness program, ktorý zmení tvoj pohľad na stres

Ďalší program začína v utorok 07.mája 2024. 

 ⁍ Ak sa cítiš nespokojne a bez energie, ako v začarovanom kruhu...

 ⁍ Ak si veľa v strese, cítiš sa vyhorene...

 ⁍ Ak žiješ rýchlo a ťažko sa ti spomaľuje, nemáš na seba čas...

 ⁍ Ak ide tvoja myseľ v príbehoch a interpretáciách...

 ⁍ Ak sa veľa zaoberáš minulosťou a budúcnosť vidíš cez scenáre a obavy...

 ⁍ Ak (ťa) tvoja myseľ hodnotí, analyzuje, kritizuje...

 ⁍ Ak ťa trápi nekvalitný a nepokojný spánok... 

 ⁍ Ak ti chýba vnútorný pokoj a nadhľad...

 ⁍ Ak si nervózna/y a reaguješ podráždene na ľudí a situácie okolo seba...

 

 ☞ Ak túžiš mať vo svojom živote niečo INAK, no nevieš, kde a ako začať...

 ☞ Ak poznáš teóriu, ale nevieš ju dať do praxe a žiť konečne sPOKOJnejšie...

si tu spravne mindfulness stres

 ⁍ Cítiš sa nespokojne a bez energie, ako v začarovanom kruhu...

 ⁍ Si veľa v strese, cítiš sa vyhorene...

 ⁍ Žiješ rýchlo a ťažko sa ti spomaľuje, nemáš na seba čas...

 ⁍ Tvoja myseľ ide v príbehoch a interpretáciách...

 ⁍ Veľa sa zaoberáš minulosťou a budúcnosť vidíš cez scenáre a obavy...

 ⁍ Tvoja myseľ (ťa) hodnotí, analyzuje, kritizuje...

 ⁍ Trápi ťa nekvalitný a nepokojný spánok... 

 ⁍ Chýba ti vnútorný pokoj a nadhľad...

 ⁍ Si nervózna/y a reaguješ podráždene na ľudí a situácie okolo seba...

 

 ☞ Túžiš mať vo svojom živote niečo INAK, no nevieš, kde a ako začať...

 ☞ Poznáš teóriu, ale nevieš ju dať do praxe a žiť konečne sPOKOJnejšie...

si tu spravne mindfulness stres

Ako teda zvládať STRES, ktorý sa stal našim nechceným štandardom?

Pravda je taká, že to, čo nás v skutočnosti stresuje,

leží omnoho hlbšie, ako sa na prvý pohľad zdá.

„Myslieť si, že jediným zdrojom vášho STRESU je vonkajší svet, je ILÚZIA, ktorej všetci podliehame, kým sa neobrátime DOVNÚTRA a nezačneme venovať pozornosť tomu, ako pracuje naša MYSEĽ."

~ Yung Pueblo ~

Vlny nezastavíš, ale môžeš sa naučiť surfovať...

...život sa nám bude diať a stresujúce podnety budú prichádzať... 

No, ty sa v nich nemusíš topiť a len prežívať...

Môžeš slobodne, s ľahkosťou a radosťou zvládať, čo ti život prináša.

 

Preto ti túžim odovzdať

 funkčné a vedecky overené techniky, vďaka ktorým budeš schopný/á:

  • rozpoznať, čo ťa stresuje, vedome s tým vedieť pracovať, a tak ľahšie zvládať stres, tlak, napätie.
  • mať viac času pre seba a to, na čom ti záleží.
  • preberať kontrolu nad svojou mysľou a tým, čo vo svojej mysli živíš.
  • ustáť, čo ti život prináša, aj to nepríjemné.
  • budeš plnšie prežívať radosť, vďačnosť a to pekné, čo v živote máš.
  • tráviť viac času v prítomnom okamihu, než v budúcnosti a minulosti.
  • vytvoriť si priestor a postarať sa o seba a zvýšiš tak svoju s/POKOJnosť.

"Ďakujem, že si mi ukázala ako žiť svoj život, nielen ho prežívať! 

Každý týždeň priniesol inú tému. Priblížené nám boli teoretické základy i základné postoje programu. Dôraz bol kladený na ich aplikovanie v našom živote prostredníctvom meditácií a cvičení. Na každej hodine sme sa mohli podeliť o naše uvedomenia, prežívanie, zdieľať príjemné momenty a v prípade náročnejších okamihov nám bol poskytnutý vhľad alebo odporúčanie. Kurz ma priviedol postupnenenásilne od vnímania bežných drobností a rutinných činností okolo mňa až po uvedomenie si svojich emócií a pocitov vo svojom vnútri. Uvedomenie, ktoré ma hreje na srdci najviac je (a ani som nepočítala s niečím podobným), že som sa dokázala priblížiť sebe a dokážem rozoznať aké pocity a emócie cítim, že na ich základe dokážem zistiť, čo chcem, čo so mnou ladí. Ponúknuté nástroje mi pomáhajú pozrieť sa na seba z iného uhla, preto dokážem vyjadriť svoje prežívanie prijateľnou formou aj pre druhých."

~ Sabína ~

"Táni, bol to úžasný zážitok, dalo mi to veľa uvedomení, ešte väčší pocit pokoja a hlavne, usmievam sa vždy, keď si na kurz, naše rozhovory a poznania spomeniem 🙂 ĎAKUJEM, čo robíš, robíš zo srdca a to SA DÁ vidieť, vnímať, cítiť 😉 kurz plný priestoru a aha-momentov, v skvelej spoločnosti, s láskavým vedením :)."

~ Ľubka ~

"Som nesmierne vďačná za každé stretnutie počas 8 týždňov, ktoré bolo pre mňa vždy niečím novým. Každé stretnutie ma obohatilo o nové myšlienky, informácie, pocity. Začala som viac vnímať samu seba, svoje telo, svoje vnútro, emócie, prežívanie a reakcie na okolité podnety. Vďaka kurzu som sa dokázala hlbšie ponoriť do samej seba, začala som si viac uvedomovať a vnímať prítomný okamih. Dokázala som konečne "vyjsť" zo svojej hlavy a množstva negatívnych myšlienok. Takže za mňa jedno obrovské ĎAKUJEM! ❤️"

~ Dada ~

Preto ti prinášam

8-týždňový mindfulness program

Preto ti prinášam

8-týždňový mindfulness program

Čo sa naučíš počas 8 týždňov?

REALITA A PRÍTOMNOSŤ

Objavíš neobyčajné čaro obyčajných veci a zistíš, ako sa lepšie sústrediť a vnímať prítomný okamih. 

TELO A STRES

Zvedomíš si, čo ťa stresuje a svoju stresovú reakciu. Začneš viac vnímať svoje potreby.

MYSEĽ A STRES

Objavíš svoju myseľ v stresovej reakcii - ako interpretuje, domýšľa si, zveličuje, analyzuje ... a začneš s ňou pracovať.

JE TO V PORIADKU

Prestaneš bojovať s tým "menej príjemným a nepríjemným" v živote a pomaly sa budeš učiť meniť pohľad na to a postoj k tomu, čo ti život prináša.

VNÚTORNÝ KRITIK A LÁSKAVOSŤ

Naučíš sa vnímať ten vnútorný hlas, ktorý ťa neustále naháňa, podrýva ti sebahodnotu.. a tiež sa naučíš, ako viac aplikovať láskavosť do svojho každodenného života.

EMÓCIE A REAKCIE

Začneš vnímať svoje emócie v stresovej reakcii a postupne sa budeš učiť s nimi vedome pracovať.

TO PRÍJEMNÉ V ŽIVOTE

Začneš vnímať aj to, čo si doteraz nevidel/a a byť vďačný/á za to, čo už v živote máš.

A ČO ĎALEJ?

Zistíš, ako si udržať rovnováhu a zvládať stres v každodennom živote aj po skončení programu.

Čo sa naučíš počas 8 týždňov?

1. týždeň: REALITA A PRÍTOMNOSŤ

Objavíš neobyčajné čaro obyčajných veci a zistíš, ako sa lepšie sústrediť a vnímať prítomný okamih. 

2. týždeň: TELO A STRES

Zvedomíš si, čo ťa stresuje a svoju stresovú reakciu. Začneš viac vnímať svoje potreby.

3. týždeň: MYSEĽ A STRES

Objavíš rolu svojej mysle v stresovej reakcii a začneš s ňou pracovať.

4. týždeň: JE TO V PORIADKU

Prestaneš bojovať s tým "menej príjemným a nepríjemným" v živote a pomaly sa budeš učiť meniť pohľad na to a postoj k tomu, čo ti život prináša.

5. týždeň: VNÚTORNÝ KRITIK A LÁSKAVOSŤ 

Naučíš sa vnímať ten vnútorný hlas, ktorý ťa neustále naháňa, podrýva ti sebahodnotu a vytvára stres.. a tiež sa naučíš, ako viac aplikovať láskavosť do svojho každodenného života.

6. týždeň: EMÓCIE A REAKCIE

Začneš vnímať svoje emócie ako zdroj informácií v stresovej reakcii a postupne sa budeš učiť s nimi vedome pracovať.

7. týždeň: TO PRÍJEMNÉ V ŽIVOTE

Začneš vnímať aj to, čo si doteraz nevidel/a a byť vďačný/á za to, čo už v živote máš.

8. týždeň: A ČO ĎALEJ?

Zistíš, ako si udržať rovnováhu a zvládať stres v každodennom živote aj po skončení programu.

 

Tento program využíva teóriu a cvičenia:

✅ 8-týždňového programu Mindfulness based stress reduction = Zvládania stresu pomocou všímavosti (MBSR)

✅ 8-týždňového programu Mindfulness behavioral cognitive therapyBehaviorálna kognitívna terapia pomocou všímavosti (MBCT)

✅ modernej psychológie,  
Mindfulness meditácie, Mindfulness postojov.

Ako bude program prebiehať?

Stretneme sa 1x týždenne každý utorok od 07.mája 2024 do 25.júna 2024 - o 18:00 na cca 2,5 hod. - živé online stretnutia cez ZOOM.

Po 6. týždni prehĺbime našu prax a zastavíme sa v tichu - 2 hod. online stretnutie. (Veľmi oslobodzujúci a čarovný čas pre účastníkov - veď kedy si doprajeme 2 hodiny pre seba?)

Dostaneš nahrávky meditácií, praktické cvičenia v dĺžke 10 - 25 min. denne, pracovné listy. A všetky BONUSY. Všetko ti ostáva navždy a môžeš sa k tomu kedykoľvek vrátiť.

 

8-týždňový mindfulness program: 

začína v utorok 07.mája 2024 o 18:00 - online cez ZOOM - v bezpečí tvojho domova.

Plná cena programu je

320

👉 Cena bude s blížiacim sa termínom kurzu rásť, no teraz ešte môžeš získať program za zvýhodnenú cenu:

269€

A navyše získaš jedinečné MINDFULLY BONUSY: 

Vstupná konzultácia

Vstupná 20 minútová konzultácia so mnou online. Termín konzultácie si dohodneme pár dní pred začiatkom programu. 

v hodnote 20 €

Samostatne nepredajné. 

Technika "KAMY" 

~ Ako zvládnuť všetky výhovorky a vnútorného kritika ~

Za pár sekúnd odhalíš svoje neužitočné vzorce myslenia. Moja vlastná, jedinečná technika, overená účastníkmi mojich programov a kurzov.

v hodnote 80 €

Samostatne nepredajné. 

Individuálne aplikačné stretnutie

Získaš jedno 30 minútové aplikačné online stretnutie so mnou, ktoré môžeš využiť kedykoľvek v priebehu programu.

v hodnote 50 €

Mindfulness postoje

Získaš prakticky a podrobne spracované pracovné listy s 8 mindfulness postojmi a návodom, ako ich rozvíjať. Jedinečné @ Mindfully. 🙂

v hodnote 80 €

Samostatne nepredajné.

mindfullysk barillova mindfulness

Som Tatiana Barillová

Qualified Mindfulness

Trainer a Mentor

HR Consultant

Po 15 rokoch v ľudských zdrojoch som si vybrala poslanie: prinášať ľuďom možnosť zvládať každodenný stres a tlak, obnoviť svoj zdroj vnútornej s/POKOJnosti  a rovnováhy.

Roky som žila v neustálom strese... 

Vedela som, že toto nie je život, aký chcem žiť a musí sa to dať aj inak. 

Dvakrát som takmer vyhorela, menila som často prácu, lebo som potreboval nové výzvy a zmeny. Veľa som cestovala. Tak som držala svoju myseľ dostatočne zaneprázdnenú, aby som nevnímala, že niečo nie je v poriadku. 

Nech som zmenila čokoľvek, s/POKOJnosť a radosť prišli len na krátku chvíľu. A potom opäť potreba meniť všetko okolo mňa - prostredie, bývanie, prácu..

Čím viac zmien som robila, tým viac sa mi pocit s/POKOJnosti vzďaľoval.

Ako HRista som absolvovala množstvo tréningov. No, dlhdobo nefungovali. Vždy som sa vrátila do starých koľají. Až kým som nenašla Mindfulness (všímavosť). 

Moja kvalita života sa výrazne zvýšila, vnímanie a prežívanie stresu sa zmenilo a hlavne: STÁLE TO TRVÁ! 

Poď sa to naučiť aj TY!

Čo povedali tí, ktorí už 8-týždňový PROGRAM absolvovali? 

"Kurz mi pomohol lepšie pochopiť moju myseľ a pracovať na sebe pomocou nových nástrojov. Mindfulness má podľa mňa čarovné postoje, ktoré treba trénovať. Nie je to síce ľahká cesta, ale je inšpiratívna a krásna, človek sa na nej môže stávať lepšou verziou samého seba."

~ Zuzka ~

"8mi tydenni kurz Mindfulness mi uplne zmenil zivot. Prisel mi do zivota v tu pravou a vhodnou chvili. Nikdy v zivote by me nenapadlo, ze budu JA meditovat..nedokazala jsem sama se sebou pred rokem sedet 2min. v tichu. Kurz jsem absolvovala se samozrejmosti, potrebnou vytrvalosti i presto, ze jsem v minulosti prave s timto mela problem. Myslim, ze to bylo predevsim diky Tanicce. Jejimu konceptu kurzu, priprave, pristupu a samotne prezentaci. Nejdulezitejsim je ale pro me vzdy ten samotny clovek/lektor..a Tana je uzasny, skvely clovek s obrovskym srdcem a tato jeji nova poloha v nove pracovni pozici ji prirozene s lehkosti sedi. Nejvice ocenuji Taninu uvolnenost, prirozenost a duveryhodnost! A miluji tvuj hlas v meditkach ❤️. Aktualne si nedovedu predstavit den bez meditace..tesim se na ty chvile sama se sebou a kazdodenni nove objevy z pohledu vsimavosti a mnou "rizenych" zmen mysle. Ze srdce dekuji!"

~ Peťa ~

"Kurz a informácie v ňom obsiahnuté boli pre mňa zrozumiteľné, páčila sa mi podpora počas celého kurzu aj od lektorky aj od účastníkov, aj informácie ako videá, texty, obrázky navyše. Kurz ma znovu naštartoval na mojej ceste. Si pre mňa usmiate žiarivé slniečko, som rada, že som sa rozhodla ísť do kurzu."

~ Natália ~

"Keďže som do prvej hodiny 8 týždňového kurzu MBSR o mindfulness nemal žiadne informácie, na začiatku to bol pre mňa nový "vesmír". Kurz je však postavený tak, že postupne účastníkom objasní jednotlivé princípy a techniky mindfulness, a ukáže cestu, ako žiť v prítomnosti, ako počúvať vlastné telo, ako sa menej trápiť nepodstatnými myšlienkami a ako narábať s tými podstatnými. Počas svojej pracovnej kariéry som absolvoval niekoľko desiatok rôznych kurzov, a hoci som len na začiatku cesty zmeny (pretože ani tento kurz nie je tabletka, ktorá hneď všetko vyrieši), už teraz môžem povedať, že som ešte v žiadnom kurze nenašiel takú pridanú hodnotu a zmysluplnosť, ako v tomto. Myslím si, že tento kurz je vhodný pre každého, pretože nám ukazuje cestu ako, napriek množstvu stresu okolo nás, žiť plnohodnotnejšie a šťastnejšie."

~ Rasťo ~

"ĎAKUJEM ❤️. Neviem, aký má byť kurz s iným lektorom, ale tento tvoj mal pre mňa veľký význam. Cením si tvoj prístup, jednoducho a pre mňa logicky pomenované veci, ktoré fungujú. Ďakujem za toľkokrát počutú vetu JE TO V PORIADKU 🙂. Povzbudenie z tvojho života, že sa to dá. Meditácie s príjemným, upokojujúcim hlasom a s možnosťou vybrať si podľa pocitov a okolností sú tiež výborné.

Na začiatku kurzu som si napísala ako zámer , že chcem spomaliť, žiť viac radostne a spokojne a byť viac sama sebou. Očakávala som, že nájdem spôsob, ako to urobiť. Medzičasom som na to zabudla. Bola som milo prekvapená, keď som na konci kurzu zistila, že sa tak cítim 🙂. Vyhovovalo mi, že úlohy počas týždňa nezabrali veľa času a stálo to za to, venovať sa im. Jednoduché a účinné. Kurz mi otvoril nový pohľad na vnímanie a prežívanie v bežnom živote."

~ Beátka ~

"Celý kurz sa niesol v uvoľnenej priateľskej atmosfére. Spoznala som množstvo skvelých ľudí, s ktorými som nemala problém zdieľať svoje pocity a uvedomenia od úplného začiatku kurzu. Lektorka nám poskytla množstvo informácií, praktických cvičení a ochotne vysvetlila každú nejasnosť. Začínam vnímať silu prítomného okamihu, som šťastnejšia, vďačnejšia a nachádzam svoju vnútornú rovnováhu. Množstvo kníh o osobnom rozvoji mi ponúkalo návody ako zmeniť život k lepšiemu, prakticky som tento návod objavila až na tomto kurze. Cítim sa uvoľnenejšia, pociťujem podstatne menej napätia v tele, pretože ho dokážem viac vnímať. Ak by som sa mala ešte raz rozhodnúť pre tento kurz, bez váhania by som do toho skočila."

~ Patrícia ~

"Kurz bol veľmi dobre vystavaný a to, čo sa so mnou udialo smerom k lepšiemu za relatívne krátky čas (8 týždňov), je pre mňa obrovská zmena. Veľkú zásluhu na tom má Tatiana ako lektorka, pretože učiť sa niečo od človeka, ktorý úprimne verí v to, čo dáva ďalej, je pre členov kurzu najviac."

~ Ivetka ~

NESTAČÍ? 

Poď si napísať svoju vlastnú referenciu

na základe vlastných skúseností z programu a každodenného života so všímavosťou.

~ Tatiana @ Mindfully ❤️ ~

8-týždňový mindfulness program: 

začína v utorok 07.mája 2024 o 18:00 a bude prebiehať každý utorok do 25.júna 2024 - online cez ZOOM - v bezpečí tvojho domova.

Plná cena programu je

320

👉 👉 Cena bude s blížiacim sa termínom kurzu rásť, no teraz ešte môžeš získať program za zvýhodnenú cenu:

269€

Najčastejšie otázky k 8-týždňovému programu:

Pýtaš sa: Prečo 8 týždňov?

Pretože tento program nie je rýchlo kurz geniality a zázrakov. Tento program je proces a postupne si vytvoríš nový NÁVYK starostlivosti o seba, nový POSTOJ k tomu, čo ťa v živote stretáva a stresuje, ako premýšľaš a reaguješ. A to chce čas. No stojí to za to 🙂

Nepoznám mindfulness, nikdy som nemeditoval/a - je to pre mňa?

Jednoznačne. Nepotrebuješ predchádzajúcu skúsenosť. Stačí otvorená myseľ, srdce a ochota trénovať. Mindfulness - všímavosť, je základná ľudská zručnosť - ako deti sme ju mali.. Pozývam ťa ju opäť objaviť a trénovať svoju myseľ, aby si každodenný život zvládal/a s väčšou ľahkosťou a radosťou. Prečítaj si referencie od predošlých účastníkov - tiež nepoznali všímavosť.

Program Zvládaj stres a obnov svoj zdroj spokojnosti neslúži ako náhrada odbornej psychologickej alebo psychiatrickej starostlivosti. Ak máte vážnejšie psychické problémy, v posledných 1-2 rokoch ste prežili vážnu traumu, úmrtie v rodine alebo ste v depresii, poraďte sa najskôr so svojím lekárom alebo iným odborníkom. Program v túto chvíľu pre vás nemusí byť vhodný. Skôr, ako si program zakúpite, kontaktujte ma, prosím.