Aké budú tieto Vianoce?

Vianoce mindfulness vsimavost mindfully

Celý tento rok bol opäť iný. Naše dni boli iné, predvianočné obdobie je iné, ako sme zvyknutí, s pokorou si dovolím tvrdiť, že aj Vianoce budú opäť iné. Možno aj náš prístup k tomuto obdobiu a ľuďom okolo nás môže byť tento rok iný.. 

Môže nám byť Mindfulness užitočný? Mindfulness je naša vlastná schopnosť, ktorú vieme rozvíjať a ide len o naše uvedomenie a vedomé rozhodnutie. Preto si skromne myslím, že môže. 🙃

Dovolím si s Vami pozdieľať 4 tipy, ako si užiť Vianoce „mindfully (vedome a všímavo). Môžete si vybrať jednu malinkú vec, ktorá vám zazvoní pri čítaní pri srdci a počas Vianoc ju vyskúšate:

1)     POČÚVAJME SO ZÁUJMOM

Mať blízkych ľudí okolo nás je dôležité pre naše šťastie a pohodu. Našu prítomnosť môžeme umocniť tým, že zostaneme v interakciách otvorení, či zvedaví a budeme počúvať s trpezlivosťou a prijatím. Nemusíme súhlasiť s tým, čo sa hovorí, ale stále by sme mali byť otvorení rozličným uhlom pohľadu a počúvať s úmyslom porozumieť a nesúdiť. Týmto spôsobom sa človek oproti nám bude cítiť rešpektovaný a oceňovaný a my v menšom napätí.

2)     VNÍMAJME SVOJE EMÓCIE 

Vianoce môžu priniesť širokú škálu emócií, od pocitu rodinného tepla až po trpkosť a frustráciu. Alebo smútok spôsobený spomienkami na blízkych, o ktorých sme prišli, či osamelosť, ak aktuálne trávime tento vianočný čas sami. Mindfulness nám umožňuje nájsť priestor pre všetky naše emócie tak, že si uvedomujeme všetko, čo v nás vznikne, čo cítime. Na emócie nemusíme reagovať, len ich necháme prejsť našim vedomím, s prijatím a neposudzovaním. Jednoducho si dovoliť ju cítiť v daný okamih a následne precítiť. 

3)     UPUSTIME OD NAŠICH OČAKÁVANÍ 

Vianoce nám často prinášajú zidealizované obrazy harmónie a radosti. Realita však, bohužiaľ, môže byť často iná, či už kvôli okolnostiam alebo blízkym ľuďom. Vianoce môžeme prežívať príjemnejšie, ak tieto očakávania uvoľníme a počas vzájomných interakcií zostaneme vnímaví a vedomí si, že všetko je v poriadku. Nefixujme sa na nami očakávaný výsledok, ani na nami očakávané správanie ľudí okolo nás. Prijímajme okolnosti a ľudí okolo seba, môže to byť oslobodzujúci pocit. (No attachment to outcome /Žiadne lipnutie na výsledku/ – to som sa naučila v poslednom období.)

4)     SNAŽME SA VIDIEŤ V OSTATNÝCH DOBRO 

Áno, niekedy to môže byť veľmi náročné.  No, ak sa pokúsime hľadať dobro v ich charaktere a zámeroch, môžeme zjemniť zložitú interakciu s našim príbuzným. Ak sa rozhodneme zostať otvorení a budeme vedome hľadať dobro v ľuďoch, zistíme, že sa naše interakcie transformujú, budeme menej vo svojich očakávaniach kritickí a nároční.

Čo z týchto 4 tém vo vás najviac rezonuje?

Vyskúšajte to dať do praxe a vytvorte si svoj vlastný zámer pre tieto Vianoce – môžete si ho napísať ako pripomienku do telefónu alebo ako udalosť do kalendára s opakovaním a on sa vám občas počas Vianoc zobrazí a pripomenie. Napr. Prijímam okolnosti a ľudí okolo mňa a púšťam svoje predstavy. 

Už keď bol celý rok iný, urobme aj my niečo inak počas týchto Vianoc – pre seba, našich blízkych. Možno nám to prinesie vnútorné obohatenie, možno krajšie Vianoce bez posudzovania, očakávaní, potláčaných emócií, či nevypočutých slov. A možno nie – aj to je v poriadku. 😌 Je to na každom z nás, ako tieto Vianoce prežijeme. Tie svoje vnútorné Vianoce si vytvárame sami. 

Prajem vám krásne Vianoce s pokojom na duši. ❤️ 🎄

Vaša Tatiana


Túžite konečne dobre SPAŤ?

Keď upokojíte svoju myseľ a uvoľníte vaše telo, podstatne sa zvýši šanca NA S/POKOJNÝ SPÁNOK.

Vedeli ste, že meditácia môže znížiť nespavosť až o 50%?

Vyskúšajte Meditácie pre s/POKOJnejší spánok