Sebaláska a sebahodnota

sebaláska mindfulness mindfully

Sebaláska – v poslednej dobe sa často spomína, ale vieme naozaj o čo ide?

Čas rýchleho prečítania: 3 minúty.

Čas čítania s navnímaním, ako to mám ja a čo vyskúšam: 5 minút 🙂

Už od školských čias nás okolie učí zameriavať sa na naše nedostatky. Pracovať na tom, čo nám nejde, meniť zlé vlastnosti, zlepšovať sa. Máme preto tendenciu všímať si na sebe hlavne to, čo nie je dosť dobré. Prehliadame malé úspechy a nevidíme svoje kvality. 

Keď sami sebe neveríme a spochybňujeme sa, ľahšie uveríme tomu, čo o nás hovoria ostatní. Je vtedy jedno, aká je realita. Naša sebahodnota stojí a padá na hodnotení nášho okolia. Správame sa podľa toho, ako sa správajú ostatní, nie v súlade s našimi postojmi a pocitmi.

Predstavte si, že je to inak a vy

 • radi trávite čas len sami so sebou,
 • sa cítite spokojne vo vzťahoch s druhými,
 • nepotrebujete pochvalu a uznanie okolia,
 • sa rozhodujete podľa toho, čo chcete a cítite vy,
 • na seba netlačíte a neporovnávate sa s inými,
 • sa k sebe správate láskavo a súcitne.

A ako to dosiahnuť?

Milovať sám seba, presne tak, ako som. 

Často sami seba totiž chválime, keď sa nám niečo podarí a vyčítame si, keď urobíme chybu. Máme radi svoje dobré vlastnosti a odmietame tie horšie. Potrebujeme sa, ale naučiť láske k sebe, bez podmienok

Sebaláska je pre mnoho ľudí cudzí pojem, ktorý si spájajú so sebeckosťou. Sebaláska, ale znamená prijímať samého seba, svoju jedinečnosť, ale aj svoje “nedokonalosti” a chyby. Znamená to pristupovať k sebe s rovnakou láskou, akú dávate svojim milovaným. Stať sa pre seba prioritou. A to vôbec nie je sebecké.

So sebou predsa trávime najviac času. Stojí za to, na tomto vzťahu pracovať.

To, ako sa správame sami k sebe, sa odráža vo vzťahoch s druhými. Poznanie a prijatie samého seba vplýva aj na naše šťastie a celkovú spokojnosť v živote. 

Sebalásku môžete pestovať v 28-dňovej výzve LÁSKY K SEBE pomocou všímavého zapisovania.

Zapisovanie vám pomôže spoznať seba a uvedomiť si, čo práve potrebujete. Aj 5 minút denne môže zmeniť váš vzťah k sebe.


TIP: Rozvíjaj lásku k sebe počas 28 dní. …pretože stačí 5 minút, aby sme sa na svoj život pozreli úplne inak. ZAČNI UŽ DNES!

Táto výzva ti pomôže:

 • spomaliť v uponáhľanom živote, 
 • znížiť hladinu stresu a nachádzať vnútorné zdroje, 
 • pestovať vďačnosť, radostnejší pohľad na svet, 
 • poznať lepšie seba a to, na čom ti skutočne záleží a čo ťa robí šťastnejším,
 • prehlbovať sebauvedomenie a vedomejší život, 
 • posilniť vnútorný pokoj a rovnováhu,
 • v neposlednom rade pomenovať myšlienky, pocity, či emócie a spracovať ich vedomejšie.