Sebauvedomenie a všímavosť

sebauvedomenie mindfulness mindfully

Ako vlastne súvisí sebauvedomenie so všímavosťou?

Čas rýchleho prečítania: 3 minúty.

Čas čítania s navnímaním, ako to mám ja a čo vyskúšam: 5 minút 🙂

Koľkokrát si počas dňa uvedomujete samých seba? Svoje telo, emócie, náladu… Často ideme od povinnosti k povinnosti, odškrtávame si To-Do list, až kým večer neodpadneme od únavy do postele. 

Zabúdame sami na seba, nestaráme sa o svoje potreby, telo, dušu. Nevšímame si ich.

Uvedomovanie si svojich emócii, nám pomáha pochopiť, ako vplývajú na naše správanie. Pomáha nám rozumieť tomu, prečo sa cítime a správame určitým spôsobom. Napríklad kvôli čomu reagujeme podráždene alebo prečo sme “bez nálady”.

Keď si svoje emócie všimneme, môžeme sa vedome rozhodnúť, či sa nimi necháme strhnúť alebo ich budeme s odstupom pozorovať. Všímavosť nám v tomto pomáha držať svoj život pevne v rukách, namiesto reaktívneho správania pod vplyvom emócii. Takéto správanie totiž často ľutujeme, nevieme prečo sme niečo urobili alebo povedali, nevieme, “čo to do nás vošlo”. Reagujeme automaticky, nevedome. Dobrá správa ale je, že sa to dá zmeniť.

Skúste to cez telo

Naše telo je ideálny nástroj na rozvíjanie sebauvedomenia. Stačí ho len počúvať, vnímať, naladiť sa naň. Dáva nám najavo, ako sa cítime ešte skôr, než si to naša hlava vyhodnotí. Keď sme napríklad v strese, máme napäté svaly v ramenách alebo sánke. Zrýchli sa nám tep, dych, telo je nepokojné. Naopak, keď sme šťastní, dýchame pokojnejšie a svaly sú uvoľnené. Všímajte si to na sebe. Čo vám hovorí vaše telo o vašich emóciách?

Sebauvedomenie nám pomáha rozpoznať, čo práve teraz potrebujeme, spája nás samých so sebou. Je dôležitým krokom k láskavosti k sebe.

Sebauvedomenie je témou prvého týždňa 28-dňovej výzvy LÁSKY K SEBE pomocou všímavého zapisovania. 

Prečo zapisovanie?

Lebo písanie je pomalšie ako myslenie, dáva nám priestor spomaliť naše horúčkovité tempo a vnímať seba, svoje potreby. A postarať sa tak o seba.


TIP: Rozvíjaj lásku k sebe počas 28 dní. …pretože stačí 5 minút, aby sme sa na svoj život pozreli úplne inak. ZAČNI UŽ DNES!

Táto výzva ti pomôže:

  • spomaliť v uponáhľanom živote, 
  • znížiť hladinu stresu a nachádzať vnútorné zdroje, 
  • pestovať vďačnosť, radostnejší pohľad na svet, 
  • poznať lepšie seba a to, na čom ti skutočne záleží a čo ťa robí šťastnejším,
  • prehlbovať sebauvedomenie a vedomejší život, 
  • posilniť vnútorný pokoj a rovnováhu,
  • v neposlednom rade pomenovať myšlienky, pocity, či emócie a spracovať ich vedomejšie.