Kde vznikol mindfulness?

mindfulness mindfully mind body soul

Čo to vlastne je mindfulness a odkiaľ prišiel?

Čas rýchleho prečítania: 3 minúty.

Aj keď mindfulness (všímavosť) u nás ešte nie je tak rozšírený, nie je novinkou. Mindfulness je praktizovaný už tisícky rokov, no k nám dorazil nedávno. Pôvod má v starej Budhistickej filozofii, kde bol prvým krokom k osvieteniu. Vyskytoval sa tiež v Hinduizme a joge.

Od mníchov až k vedcom

Všímavosť sa v 80-tych rokoch dostáva aj do západných krajín. Najväčšiu zásluhu na tom mal americký profesor medicíny Jon Kabat Zinn. Sám sa učil mindfulness u budhistických mníchov, no mal chuť ho prispôsobiť pre ľudí západnej kultúry. 

V roku 1979 založil Kliniku znižovania stresu pomocou mindfulness-u na Univerzite v Massachusetts. Cieľom Jona Kabata Zinna bolo vytvoriť program pre liečbu rôznych prejavov dlhodobého stresu či úzkosti. Práve on vytvoril program znižovania stresu pomocou všímavosti (MBSR – Mindfulness based stress reduction) tak, ako sa ho môžeme učiť dnes. Veril totiž, že telo a myseľ sú prepojené a pri liečbe a starostlivosti o človeka je potrebné venovať sa obom. Prepojil východné učenie mníchov s vedeckými poznatkami západu.

Program, ktorého pôvodný účel bol pomôcť pacientom v nemocnici zvládať stres a úzkosti je teraz využívaný na zlepšenie kvality života ľudí na celom svete. Tento program písaný “ľudskou rečou” je tak využiteľný aj v bežnom živote zaneprázdneného pracujúceho človeka. 

V posledných rokoch stúplo množstvo vedeckých štúdií, ktoré potvrdili pozitívny vplyv mindfulnessu na psychické a fyzické zdravie. Výskumy zistili, že keď trénujeme všímavosť, meníme štruktúru nášho mozgu. Mindfulness okrem iného zlepšuje pamäť a pozornosť, znižuje stres, úzkosť a dokonca bolesť. 

Tréning všímavosti sa pomaly rozbieha aj u nás, no nie v pôvodnej náboženskej či spirituálnej podobe, ale prispôsobený nášmu spôsobu života, očistený od ezoteriky či náboženstva.

Je mindfulness meditácia?

Nie tak celkom. Mindfulness sa trénuje pomocou meditácií. Ak vnímaš slovo meditácia, ako niečo príliš východné, môžeš si ho nahradiť slovami: zastavenie sa, prítomná pozornosť alebo tréning mysle.

Mindfulness je, ale omnoho viac než len meditovanie. Všímavosť je základná ľudská schopnosť, ktorú máme všetci, dokážeme ju rozvíjať a trénovať. Je to schopnosť byť plne v prítomnosti, bez hodnotenia. Pustiť minulosť a prijímať to, čo prichádza a nesnažiť sa to meniť. Nesnažiť sa meniť seba. Znamená to uvedomovať si samých seba, svoje pocity a svoje okolie v tomto momente. Je to cesta k pomalšiemu, vyrovnanejšiemu a s/POKOJnejšiemu životu.

„Mnohí ľudia prichádzajú na kliniku, pretože si chcú oddýchnuť a relaxovať. A kým od nás odídu, často prejdú omnoho väčšou premenou, než na začiatku očakávali. Žiadne z týchto „výsledkov“ neboli predvídateľné. Všetko vyplynulo priamo z meditačnej praxi a trénovania všímavosti.“

~ Jon Kabat Zinn ~

mindfulness MBSR mindfully

Všímavosť (mindfulness) je základná ľudská zručnosť, ktorú sme mali ako deti. Len si ju potrebujeme opäť obnoviť. A tak sa k nám vráti väčšia ľahkosť a radosť.

Pridaj sa do 8-týždňového programu:

MINDFULNESS – viac ako len zvládanie stresu a mysle