Prevencia syndrómu vyhorenia

syndrom vyhorenia stress mindfulness mindfully sebauvedomenie

Syndróm vyhorenia sa v dnešnej dobe skloňuje asi tak často ako slovo „chlieb“. 

Stres je už naša každodenná súčasť a táto bezprecedentá doba ho len umocňuje, ak s ním nevieme pracovať. Jeho dôsledky už začínajú presahovať účinky antistresových čajov či vitamínov a prinášajú negatívne zdravotné – fyzické aj psychické – dopady do života stále väčšieho počtu ľudí. Syndróm vyhorenia sa týka omnoho viacej ľudí ako pred 2-3 rokmi, hoci si to mnoho ľudí stále nechce priznať.

Ako so stresom pracovať, keď sa na nás z každej strany valia tony informácií, požiadaviek, deadlinov, obáv a strachov o prácu, o rodinu, o život? A dokonca si stres vyrábame aj sami – ako o sebe, o živote, o výzvach a samotnom strese premýšľame. Veď prečo to, čo je pre niekoho hrôza, niekto iný vidí ako príležitosť?

❗️To, čo sa na nás valí z vonkajšieho prostredia, ovplyvniť nevieme. Preto sa potrebujeme naučiť na to správne zareagovať, t.j. vybrať si vedomú odpoveď – či a ako sa tým necháme pohltiť a ovplyvniť. Zároveň určite vieme ovplyvniť to, ako o situácii, o sebe a živote premýšľame. 

Ako sa oslobodiť a nemusieť zažiť „syndróm vyhorenia“?

Viktor Frankl, rakúsky psychiater, ktorý aj vďaka svojmu mysleniu prežil koncentračný tábor, povedal: „Medzi podnetom a odpoveďou je priestor. A v tom priestore leží sloboda sa rozhodnúť, ako na to odpovieme.“

Aké by to bolo, napr. keď príde náročná emočná situácia a my by sme sa nenechali strhnúť do módu „bojuj alebo uteč“, t.j. nezareagovali by sme impulzívne? To znamená, aké by to bolo mať dostatok SEBAUVEDOMENIA a rozpoznať, čo sa deje v nás a okolo nás, aké sú naše myšlienky, pocity a emócie v danú chvíľu a vedome si vybrať odpoveď.

stres sebauvedomenie mindfulness vseimavost mindfully

Sebauvedomenie je aj porozumenie svojim myšlienkám, pocitom a emóciám; vnímanie, čo sa deje v nás a okolo nás a konanie v súlade s tým, čo vnímame.

Sebauvedomenie je utváranie obrazu vlastného „ja“, svojej cesty bytia a správania, uvedomenie si svojej jedinečnosti a odlišnosti od ostatných ľudí okolo nás. Sebauvedomenie je aj to,že rozpoznávame svoje silné a slabé stránky. Uvedomujeme si, čo náš teší, čo nás neteší. Vieme správne vyhodnotiť, napr. kedy už ide práca na úkor zdravia, voľného času či vzťahov a rodiny. 

Sebauvedomelý človek je sám pre seba prioritou. Vie, že sa potrebuje najskôr postarať o seba a potom sa môže starať o druhých. Rozpoznáva svoje zdroje energie a využíva ich efektívnejšie. Zároveň si buduje uvedomenie a zámery na všetkých 5 rovinách: fyzická, sociálna, mentálna, spirituálna a emocionálna. 

Sebauvedomelý človek vie, kde sa nachádza jeho zdroj s/POKOJnosti a radosti. Nie je to vo vonkajších veciach. Lebo to „zvonku“ je prchavé a dočasné. To „vnútorné“ nám nezoberie nikto a vieme sa na to spoľahnúť aj v tých najťažších časoch (ak to má pevný základ).

Sebauvedomenie nám neprinesie všeliek, aby bol náš život 100% skvelý po všetkých stránkach. Menej príjemné veci sa nám budú diať aj naďalej, to je život. No sebauvedomelý človek vie tie menej príjemné veci prijímať ľahšie, nebojuje s nimi, napopiera, nesnaží sa ich vytesniť zo života. Zároveň vie všímavejšie vnímať príjemné veci, prežíva radosť intenzívnejšie a nepovažuje ich za samozrejmosť. Vie byť k sebe láskavý, nepremieta vlastné očakávania do ľudí a udalostí, nelipne a vie pustiť potrebu kontroly.

95% ľudí si o seba myslí, že sú sebauvedomelí.

No v skutočnosti je sebauvedomelých len 12-15% z nich.

sebauvedomenie stress vyhorenie burnout mindfully mindfulness vsimasot

Ak budeme mať dostatočné sebauvedomenie, budeme schopní sa o seba postarať vo všetkých rovinách a máme veľkú šancu, že sa nás syndróm vyhorenia nedotkne.

Budeme sa vedieť stať sami pre seba prioritou a vedieť, čo nám robí alebo nerobí dobre, nastaviť si zdravé hranice a brať prácu ako prácu, nie ako náš jediný zmysel života. Náš život potrebuje stáť na viacerých rovnocenných barličkách, nie len na jednej, ktorá keď padne, padne celý náš život a i jeho zmysel.

Vnímať a rozpoznať svoje myšlienky, pocity a emócie sa volá VŠÍMAVOSŤ – MIDNFULNESS. Učí nás vnímať, čo prežívame, keď to prežívame. Byť všímavým voči sebe samému je vysoko dôležitá vec na to, aby sme v živote nemuseli riešiť syndróm vyhorenia.

Poznať samých seba nás nikto nikdy neučil. Tak, ako nás nikto neučil žiť náš život. Potrebujeme sa to naučiť tu a teraz. Nikdy nie je neskoro. Len je potrebné začať a nikdy neprestať. Sebauvedomenie je cesta a životný štýl na celý život. 

Prinášam vám 8-týždňový program MINDFULNESS – viac ako len zvládanie stresu a mysle ~Návrat k sebe a s/POKOJnejšiemu životu~

⭐️ Naučte sa zvládať každodenný život S ĽAHKOSŤOU. ⭐️ Predíďte VYHORENIU a ÚZKOSTIAM. ⭐️ Naučte sa vnímať svoje MYŠLIENKY. ⭐️ UTÍŠte vnútorného kritika a buďte k sebe viac LÁSKAVÝ. ⭐️ Majte v živote menej STRESU a viac ROVNOVÁHY. ⭐️

Máte otázky? Tu nájdete kontakty.

Majte krásne všímavé a sebauvedomelé dni. ❤️

Vaša Tatiana @Mindfully.sk

take care mindfully vsimavost