Jedna vec, vďaka ktorej sa budete cítiť lepšie

vďačnosť mindfulness mindfully

Pre veľa ľudí je posledné obdobie veľmi náročné – Covid priniesol udalosti, na ktoré sme neboli ani pripravení, ani zvyknutí. Často sa skloňujú slová ako úzkosť, depresia, smútok, osamelosť. Jedna z možnosti, ako si vrátiť do života aj príjemnejšie veci, je pestovať VĎAČNOSŤ.

Slovo „vďačnosť“ je odvodené z latinského slova gratia, čo znamená milosť, láskavosť alebo vďačnosť – v závislosti od kontextu. Vďačnosť je vďačným ocenením toho, čo jednotlivec dostane, či už hmotné alebo nehmotné. V procese vďačnosti ľudia zvyčajne rozpoznávajú, že zdroj dobroty leží aspoň čiastočne mimo nich.

V pozitívnej psychológii sa vďačnosť pevne spája so šťastím. Vďačnosť pomáha ľuďom cítiť pozitívnejšie emócie, tešiť sa z dobrých skúseností, zlepšovať ich zdravie, zvládať nepriaznivé situácie a budovať pevné vzťahy.

Vďačnosť a výskum

Dvaja psychológovia, Dr. Robert A. Emmons z Kalifornskej univerzity a Dr. Michael E. McCullough z University of Miami, venovali veľkú časť svojho výskumu práve vďačnosti. V jednej štúdii požiadali všetkých účastníkov, aby si každý deň napísali niekoľko viet so zameraním na konkrétne témy.

Jedna skupina písala o veciach, ktoré sa im prihodili počas týždňa a boli za ne vďační. Druhá skupina písala každý deň o podráždeniach alebo veciach, ktoré sa im nepáčili. A tretia skupina písala o udalostiach, ktoré ich nejakým (vopred nekonkretizovaným spôsobom) počas týždňa ovplyvnili. Po 10 týždňoch boli tí, ktorí písali o vďačnosti, optimistickejší a mali lepší pocit zo svojho života. Prekvapivo tiež cvičili viac a mali menej návštev u lekárov, ako u tých, ktorí sa zameriavali na zdroje nepríjemnejších udalosti.

Ďalšie štúdie sa zaoberali otázkou, ako môže vďačnosť zlepšiť vzťahy. Napríklad, štúdia párov zistila, že jedinci, ktorí si našli čas na vyjadrenie vďačnosti svojmu partnerovi, sa cítili nielen vo vzťahu k partnerovi pozitívnejšie, ale cítili sa aj pohodlnejšie pri vyjadrovaní obáv o ich vzťah.

V siedmom týždni 8-týždňového kurzu zvládania stresu pomocou všímavosti (Mindfulness based stress reduction – MBSR) sa učíme rozvíjať príjemné udalosti v našom živote. Existuje viacero spôsobov a nemusíme sa ani veľmi „namakať“ 🙂 Stačí, že si ich začneme VŠÍMAŤ. Oni existujú, len naša myseľ je primárne prednastavená na „fight and flight mode“ (bojuj alebo uteč mód), a tak venujeme 90% našej pozornosti práve negatívnym udalostiam. Preto PESTOVANIE VĎAČNOSTI je jedna z ciest, ako sa cítiť v živote šťastnejšie a spokojnejšie.

Technika GLAD

Jednou z Mindfulness techník je G.L.A.D. Každý večer si zapíšte:

G.- Gratitude – za čo som dnes vďačná/ý,

L. – Learning – čo som sa dnes naučil/a,

A. – Accomplished – čo som dnes dokončil/a, dosiahol/dosiahla,

D. – Delight – čo ma dnes potešilo.

Stačia úplne malé veci, ktoré sa vám prihodili. Už len tým, že si ich pripomeniete a zapíšete, budujete všímavosť (Mindfulness) uvedomenie a svoju vlastnú spokojnosť, vnútorný pokoj a rovnováhu.

VYSKÚŠAJTE SI aspoň po dobu 4 týždňov každý deň zapisovať po jednej veci ku každému písmenku. Uvidíte, ako sa vaša myseľ začne meniť.

Mindfully.sk – Pestovanie vďačnosti

TIP:

Skúste nový, obsahovo bohatší a praktickejší 8-týždňový program:

Mindfulness – viac ako len zvládanie stresu a mysle ~ Návrat k sebe a s/POKOJnejšiemu životu ~

Vráťte svojmu životu rovnováhu❤️